38307-horses-at-the-ranch (1)

Olika hästar har olika näringsbehov, mycket av detta beror inte på ras utan på hur mycket och hur hårt arbetande hästen är. Men andra faktorer kan också spela stor roll, växande hästar behöver rätt typ av näring för sin utveckling och ett sto som ger di måste ha tillägg för att kunna producera tillräckligt mjölk.

Man utgår dock alltid från underhållsbehovet, i denna uträkning ser man mest på två faktorer: hästens vikt och hur lättfödd den är. Vikten säger ju sig själv, en större häst behöver mer foder för att bibehålla sin storlek än en mindre häst.

När man dock talar om hur lättfödd en häst är menar man hur mycket den behöver för att behålla sin vikt och hull. Man säger generellt att fullblod är svårfödda och både kallblod och ponnyraser är lättfödda, men det finns även en ganska stor variation inom olika raser. Ett lättfödd häst behöver omkring 10 procent mindre energi än en svårfödd häst.

När det kommer till tillägg tänker man i första hand på vilket typ av arbete som hästen utför: lätt, medel, hårt eller mycket hårt arbete, detta är ganska väldefinierat bland de som håller hästar.

Både växande unghästar och ston som ger di har också ett högre proteinbehov än vuxna hästar som inte ger di. Detta behov kommer utav att de bygger upp något, för unghästen är det en växande kropp och för stoet är det mjölken. Detta kräver extra byggstenar och protein är det kroppen använder.

För att tillgodose detta behov måste man först veta hur mycket extra man ska använda, för att räkna ut detta kan man använda sig av de utfordringsrekommendationer som SLU angivit, man kan beställa detta från deras hemsida.